Category Archives: In ấn Quảng cáo

Các dịch vụ In ấn quảng cáo tại Viacom bao gồm: In Card visit, phong bì, tiêu đề thư, catalogue, kẹp file, tem nhãn, decal, bạt hiflex, tờ rơi, tờ gấp, hồ sơ năng lực, thiệp, voucher, phiếu bảo hàng, poster, bangzon, standee, Hóa đơn bán lẻ…